Khái niệm cơ bản về cổ phiếu phổ thông

Cổ phiếu phổ thông (Common Stock) là đại diện cho quyền sở hữu một phần trong công ty và là loại cổ phiếu mà hầu hết mọi người đầu tư vào. Common Stock đi kèm với quyền biểu quyết, cũng như khả năng chia cổ tức và tăng giá vốn. Trong kế toán, bạn có thể tìm thấy thông tin về cổ phiếu phổ thông của công ty trong bảng cân đối kế toán.

Một cổ phiếu phổ thông là gì và tại sao mọi người đầu tư vào nó?

Cổ phiếu phổ thông

Cổ phiếu phổ thông

Nói một cách đơn giản, mỗi cổ phần của cổ phiếu phổ thông đại diện cho một phần sở hữu trong một công ty. Nếu một công ty làm tốt hoặc giá trị tài sản của công ty tăng lên, cổ phiếu có thể tăng giá trị. Mặt khác, nếu một công ty hoạt động kém, một cổ phiếu có thể giảm giá trị. Nói một cách đơn giản, Common Stock cho phép các nhà đầu tư chia sẻ thành công của một công ty theo thời gian, đó là lý do tại sao trader có thể đầu tư dài hạn tuyệt vời.

Nói chung, Common Stock đi kèm với quyền bỏ phiếu cho giám đốc công ty, cũng như bỏ phiếu về thay đổi chính sách và chia tách cổ phiếu. Tuy nhiên, có một vài ngoại lệ cho quy tắc này, chẳng hạn như các công ty có hai loại cổ phiếu phổ thông – một biểu quyết và một không biểu quyết. Alphabet(Google) là một ví dụ – cổ phiếu loại A (ký hiệu GOOGL) có quyền biểu quyết, trong khi cổ phiếu loại C (GOOG) thì không.

Một số công ty chọn chia một số lợi nhuận của họ cho các cổ đông phổ thông dưới dạng cổ tức và mỗi cổ đông phổ thông được hưởng một tỷ lệ cổ phần. Ví dụ: nếu một công ty tuyên bố cổ tức là 10 triệu đô la và có 20 triệu cổ đông, các nhà đầu tư sẽ nhận được 0,5 đô la cho mỗi cổ phiếu phổ thông mà họ sở hữu.

Loại cổ phiếu chính khác được gọi là cổ phiếu ưu đãi, và hoạt động hơi khác một chút. Sự khác biệt chính là cổ phiếu ưu đãi có cổ tức cố định, được bảo đảm, trong khi cổ tức cổ phiếu phổ thông có thể thay đổi theo thời gian, hoặc thậm chí bị ngưng. Vì lý do này, giá cổ phiếu của các cổ phiếu ưu đãi thường không biến động nhiều như Common Stock.

Xem thêm: Người ở Việt Nam mua cổ phiếu nước ngoài được không?

Các bậc của cổ đông

Các bậc của cổ đông

Các bậc của cổ đông

Các cổ đông phổ thông có tiềm năng lợi nhuận cao nhất, nhưng họ cũng xếp hàng cuối cùng khi mọi thứ trở nên tồi tệ. Trong trường hợp phá sản, những người nắm giữ cổ phiếu phổ thông có yêu cầu ưu tiên thấp nhất đối với tài sản của công ty và đứng sau các chủ nợ có bảo đảm như ngân hàng, chủ nợ không có bảo đảm như trái chủ và cổ đông ưu đãi.

Vì lý do này, khi các công ty thanh lý hoặc trải qua tái cấu trúc phá sản, các cổ đông phổ thông thường không nhận được gì và cổ phiếu của họ trở nên vô giá trị.

Cổ phiếu phổ thông trên bảng cân đối kế toán

Cổ phiếu phổ thông trên bảng cân đối kế toán

Cổ phiếu phổ thông trên bảng cân đối kế toán

Trên bảng cân đối kế toán của công ty, Common Stock được ghi trong phần “vốn chủ sở hữu của cổ đông”. Đây là nơi các nhà đầu tư có thể xác định giá trị sổ sách hoặc “giá trị ròng” của cổ phiếu của họ, bằng với tài sản của công ty trừ đi các khoản nợ.

Xem thêm: Sự khác biệt giữa cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu phổ thông

Đây là một cuộc thảo luận kỹ lưỡng về phần này của bảng cân đối kế toán, nhưng điểm chính cần nhớ là tổng vốn chủ sở hữu của cổ đông là giá trị sổ sách của cổ phiếu, nhưng điều đó không nhất thiết có nghĩa là cổ phiếu giao dịch với số tiền này. Các công ty tăng trưởng nhanh có thể giao dịch gấp nhiều lần giá trị sổ sách, trong khi các công ty rủi ro hơn hoặc đang gặp khó khăn có thể giao dịch giảm giá.

BÀI VIẾT MỚI

BÀI VIẾT NỔI BẬT

CHÍNH SÁCH & HỖ TRỢ

CẢNH BÁO RỦI RO: Các hoạt động giao dịch cổ phiếu, CDF, Forex ngoại hối luôn có mức độ rủi ro cao. Bạn có thể mất toàn bộ số tiền đầu tư của mình. Bạn chỉ nên bắt đầu giao dịch nếu bạn nhận thức được và chấp nhận rủi ro này. Chúng tôi không khuyến khích hay kêu gọi đầu tư. Toàn bộ thông tin và nội dung trên website thitruong.org chỉ mang tính chất tham khảo. Liên Hệ: [email protected]
© 2022 by Thitruong.org